Hengellinen tutkiskelu

Luostarikilvoituksen arjessa on kenties viisi pääelementtiä: jumalanpalvelukset, henkilökohtainen rukous, työnteko, lepo ja hengellinen tutkiskelu. Viimeinen näistä liittyy olennaisena osana kahteen ensimmäiseen. Jumalanpalveluksissa kuulemme Raamatun tekstejä, meillä luostarissa myös kirkkoisien kirjoituksia, ja hymneissä ja saarnoissa kuulemme, mitä nämä tekstit meille tarkoittavat. Athosvuorella munkkien rukoussääntöön kuuluu olennaisena osana myös hengellinen tutkiskelu, siis kirkkoisien kirjoitusten tutkiminen rukouksessa ja hiljaisuudessa.

Maailmassa elävälle ortodoksille on ehkä itsestäänselvää, että kirkossa käymisen lisäksi on hyödyksi lukea kirjallisuutta, joka opettaa ortodoksisesta uskosta ja rakentaa kunkin omaa hengellistä elämää. Silläkin uhalla, että toistan itseäni, varoitan jälleen kerran internetin vaaroista: paitsi että tekstien alkuperä saattaa joskus olla kyseenalainen, on internet myös alustana erityisen ongelmallinen ärsykkeineen, mainoksineen, ponnahdusikkunoineen, pikaviesteineen ja taustavaloineen.

Olisikin hyvä tarkastella itseään ja miettiä, onko hengellinen tutkiskelu tullut osaksi omaa päivittäistä arkea. Hengellistä kirjallisuutta olisi hyvä lukea muutenkin kuin vain iltalukemisena vuoteessa maaten. On tärkeä varata sille oma rauhallinen aikansa pöydän ääressä. Monelle muistiinpanovälineet ovat hyödyksi kirjan tärkeiden viestien sisäistämisessä. Kirja avautuu paremmin, kun sitä edeltää rukous. Tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään, mitä kirja puhuu minulle: miten voin muokata elämääni niin, että se miellyttää Jumalaa yhä enemmän?

Hengellinen tutkiskelu ravitsee sisässämme olevaa jumalallisen tiedon janoa. Käsityksemme tiedosta on kuitenkin varsin erilainen kuin vaikkapa yliopistossa: todellista tietoa ei ole ilman kärsimystä. Hengellinen tutkiskelu jää hedelmättömäksi, jos emme pyri elämään oppimaamme todeksi omassa elämässämme.

Ota siis lähestyvän joulupaaston haasteeksi hengellisen tutkiskelun lisääminen. Lue päivittäin kirkkoisien tekstejä hiljaisuudessa, työpöydän ääressä keskittyen. Rukoile aina hetki ennen lukemista. Merkitse muistiin vaikuttavia kohtia ja yritä ymmärtää ne sydämessäsi. Pohdiskele päivän aikana näitä kohtia. Huomaat, että pian sydämesi pehmenee, eikä kaamoskaan haittaa, kun Kristuksen valo saa enemmän ja enemmän tilaa sydämessäsi.