Mikä on totuus?

Monesti nykyään kuulee sanottavan, ettei asioissa ole yhtä totuutta. Tätä kuulee milloin missäkin, nykyään myös esimerkiksi koronavirukseen liittyvässä keskustelussa. Tällaista ajattelutapaa kutsutaan totuusrelativismiksi. Tämän käsityksen mukaan asia on tosi, jos se on tosi väitteen esittäjän näkökulmasta.

Totuusrelativismi on ortodoksisen kristinuskon näkökulmasta ongelma. Erityisen ongelmallista siitä tulee, jos ajattelemme, ettei kirkon opettama kuva kristinuskosta ole totuus tai sen täyteys. Kirkkomme käsityksen mukaan nimittäin nimenomaan ortodoksinen kirkko opettaa puhtaasti ja valheettomasti Pyhän Hengen johdatuksessa kristillisen uskon totuuden täyteyttä. Tähän käsitykseen jokainen ortodoksisen kirkon jäsen sitoutuu. Siksi uskontunnostuksessakin uskomme “yhteen, pyhään, apostoliseen ja katoliseen Kirkkoon”.

Ortodoksisen näkemyksen mukaan totuuksia ei siis ole useita, vaan Totuus on yksi: Jumalihminen, Herramme Jeesus Kristus, jonka ruumis ortodoksinen kirkkomme on. Tätä yhtä Totuutta meidän tulee etsiä, vaalia ja Häntä kohti pyrkiä.